20170906_104601_resized-1000x555

Jača saradnja sa CEF-om

Centar za izvrsnost u finansijama (CEF) zainteresovan je za saradnju sa crnogorskim ekspertima u cilju osmišljavanja i sprovođenja novih projekata koji budu prepoznati kao prioritetni, saopštila je direktorica te institucije, Jana Repanšek, na sastanku sa ministrom finansija, Darkom Radunovićem.

Repanšek je istakla Crnu Goru kao primjer uspješnog reformisanja u oblasti interne revizije i računovodstva, koji će pomoći da se slični projekti implementiraju i u regionu.

„S obzirom na to da je danas otvorena obuka za četvrtu generaciju internih revizora u javnom sektoru (TIAPS4), koju Ministarstvo finansija organizuje uz podršku CEF-a, Repanšek je ukazala na veliki uspjeh dosadašnjih polaznika te obuke“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Repanšek je, imajući u vidu da je CEF organizacija međunarodnog karaktera, koja nudi stručna znanja ne samo iz oblasti upravljanja javnim finansijama, već i poreskim reformama i stručnim upravljanjem odnosno rukovođenjem organizacijama i projektima, kazala da je zainteresovana za saradnju sa crnogorskim ekspertima u cilju osmišljavanja i sprovođenja novih projekata koji budu prepoznati kao prioritetni.

Radunović se zahvalio na dosadašnjoj saradnji i podršci u domenu profesionalizacije uloge internih revizora i računovođa i snaženju promocije odgovornog i sistematičnog upravljanja javnim sredstvima.

Radunović je, kako se dodaje, prenio punu podršku svim budućim aktivnostima koje za cilj imaju dostizanje globalnih standarda i umrežavanje Crne Gore u sistem poslovanja naprednih zemalja.

Izvor: CdM

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *