autoput

Izdate dozvole za gradnju tri naplatne rampe na auto-putu

Ministarstvo održivog razvoja izdalo je građevinsku dozvolu za izgradnju naplatnih rampi Veruša, Mateševo i Pelev Brijeg sa pripadajućim trafostanicama na prioritetnoj dionici auto-puta Bar Boljare, bazom za održavanje, vatrogasnom stanicom i odmorištem, piše Pobjeda.

Ovi objekti se nalaze na lokacijama katastarskih opština Pelev Brijeg i Lijeva Rijeka, na području opštine Podgorica i na katastarskoj opštini Jabuka u opštini Kolašin.

U rješenju Ministarstva održivog razvoja se navodi da su naplatne rampe Pelev Brijeg, Veruša i Mateševo pojedinačne bruto građevinske površine 222,6 metara kvadratnih sa nadstrešnicama površine 324,4 kvadrata. Navodi se da bazu za održavanje Pelev Brijeg čine upravna zgrada sa centrom za kontrolu saobraćaja, koja se sastoji od prizemlja i sprata, ukupne bruto površine 1697 kvadrata.

Predviđena je i toplana za potrebe objekata baze, ukupne bruto površine 169,4 kvadrata, kao i garaža za teretna vozila i skladišta opreme i materijala ukupne površine 2.447 kvadrata.

Predviđena je i izgradnja radionice za održavanje vozila, bruto površine 1.069,6 kvadrata, kao i magacin soli i agregata ukupne površine 813,7 kvadrata. Planirana je i izgradnja vatrogasne stanice ukupne površine 479,2 kvadrata, kao i nadstrešnica pumpe za gorivo i portirnice.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *