kina1

Iskorjenjivanje siromaštva na kineski način

Siromaštvo je globalni problem i iskorjenjivanje istog mora biti zajednički zadatak za one koji žele da poboljšaju globalno upravljanje. U djelu “Transformacija svijeta: Agenda održivog razvoja do 2030”, UN kaže: “Svjesni smo da je iskorenjivanje siromaštva u svim njegovim oblicima i dimenzijama, uključujući ekstremno siromaštvo, najveći globalni izazov i nezaobilazni uslov za održivi razvoj”.

Guan Tzu, drevni kineski ekonomista je rekao: “Kada su ambari puni, oni će znati za ispravnost i umjerenost, kada su njihova odjeća i hrana adekvatni, oni će znati razliku između časti i srama”.

Iskorjenjivanje siromaštva pomoći će u smanjivanju nejednakosti i olakšati inkluzivni rast. Ako ljudi koji žive u siromaštvu mogu da se otrgnu od svog stradanja, to može proširiti kapacitet tržišta, poboljšati specijalizovanu podjelu rada i stvoriti ujedinjenije i efikasnije tržište. Osim toga, jačanje marginalne sklonosti ka potrošnji  ubrizgaće novu snagu i energiju u ekonomski rast.

“Daj čovjeku ribu i nahranio si ga za jedan dan. Nauči čovjeka da peca i nahranio si ga za cio život”

Kako kaže drevna kineska poslovica: “Daj čovjeku ribu i nahranio si ga za jedan dan. Nauči čovjeka da peca i nahranio si ga za cio život”. Sve održive i efikasne mjere za suzbijanje siromaštva na kraju se oslanjaju na industrijski razvoj. Industrijski razvoj u siromašnim oblastima Kine otežan je mnogim ograničenjima. Mi moramo podići nivo industrijskog razvoja u ovim oblastima i otrgnuti se iz začaranog kruga niskog industrijskog rasta, neprivlačnog investicionog ambijenta i degradirajućeg industrijskog razvoja.

Kako bi podstakli rast i razvoj lokalnog tržišta i privrede, neophodno je uvesti eksterne tržišne sile. Regionalni industrijski fondovi mogu voditi i integrisati resurse, kao što su sredstva, tehnologije i talenat, za ulaganja u tržišne subjekte u određenim oblastima. Industrijski investicioni fondovi, koji kombinuju industrijski kapital i resurse ovih područja, mogu poboljšati mogućnosti zaposlenja siromašnih ljudi, shvatajući iskorjenjivanje siromaštva na fundamentalan način.

Trebalo bi uložiti određeni napor kako bi se izgradio snažan kapital za lokalna preduzeća i poboljšale njihove strukture korporativnog upravljanja i menadžment. Za industrijski razvoj mogu se preduzeti koraci za: unapređenje transformacije i modernizaciju tradicionalne poljoprivrede, njegovanje novih poslovnih sektora u ruralnim područjima, promovisanje integracije primarnih, sekundarnih i tercijarnih industrija i jačanje konkurencije u ruralnoj industriji. Kada je riječ o društvu, fokus je na optimizaciji investicionog ambijenta i poboljšanju finansiranja malih i srednjih preduzeća.

kina-2

Kako bi uspješno uklonili ograničenja koja ometaju industrijski razvoj u područjima pogođenim siromaštvom, kineska Vlada je formirala dva fonda za iskorjenjivanje siromaštva. Sa trenutnim kapitalom od ukupno 15 milijardi juana i rokom od 15 godina, očekuje se da će ova dva fonda poslovati u većem obimu u budućnosti.Očekuje se da će oba fonda, kojima upravlja Državna korporacija za razvoj i investicije (SDIC), slijediti tržišno orijentisane metode.

Neophodno je skrenuti sa utabane staze i pronaći inovativne pristupe za investiranje fonda u siromašna područja. Oni mogu uključivati integrisanje industrijskih lanaca gornjeg toka sa resursima određenih oblasti kroz saradnju sa vodećim lokalnim preduzećima, tako da se industrije sa lokalnim karakteristikama mogu pomjeriti sa nezakonite konkurencije na benigni razvoj.

Ulaganje u nove poslovne sektore, kao što je ruralni turizam, eko-poljoprivreda i ruralna e-trgovina, takođe je od velikog značaja. Osim toga, koristeći različite investicione metode, kao što su sub-fondovi, investicije u dug i optimizovane direktne investicije, može se privući više socijalnih investicija za smanjenje siromaštva i riješiti problem teškog i skupog finansiranja malih i srednjih preduzeća. Ako fondovi iskoriste prednosti njihovog trajanja i niskih troškova, rade na podržavanju talenata, upravljanju tehnološkim prednostima vodećih preduzeća i investiraju u resurse i industrije koje pokazuju karakteristike lokalnog područja, oni će promovisati sposobnost siromašnih područja da se samorazviju.

“Društveno odgovorne kompanije moraju raditi zajedno kako bi proglasile rat siromaštvu”

Iskorjenjivanje siromaštva je zajednički zadatak za čitavo društvo. Kina je razvila jedinstven pristup ovom izazovu neprestano eliminišući siromaštvo kroz industrijski razvoj – metod od velikog značaja za zemlje u razvoju. Društveno odgovorne kompanije moraju raditi zajedno kako bi proglasile rat siromaštvu i ostvarili veliki cilj “iskorjenjivanja siromaštva u svim oblicima i dimenzijama” u svijetu.

Izvor: World Economic Forum

Photo: Reuters

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *