zoranirf-1000x555

IRF planira da plasira najmanje 120 miliona u privredu

Investiciono-razvojni fond (IRF) će u ovoj godini kroz 33 različita programa finansijske podrške potencijalnim i budućim preduzetnicima omogućiti kreditna sredstva, sa planom da u crnogorsku privredu plasira najmanje 120 miliona eura, saopštio je predsjednik Odbora direktora, Zoran Vukčević.

On je kazao da će ta institucija potencijalnim i budućim preduzetnicima, novim i postojećim malim i srednjim preduzećima, te crnogorskoj privredi omogućiti kreditna sredstva po kamatnoj stopi od nula odsto do 4,5 odsto, grace periodom do četiri godine i rokom otplate do 12 godina, sa iznosom do pet miliona eura, zavisno od vrste kreditnog aranžmana.

Vukčević je na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavio Operativni plan IRF-a za ovu godinu, kazao da je jedan od primarnih ciljeva IRF-a otvaranje novih radnih mjesta i podrška povećanju životnog standarda građana, ali isto tako ciljevi su i podrška posebnim ciljnim grupama, smanjenje regionalnih razlika, pružanje podrške prioritetnim sektorima, podrška postojećim preduzećima i izvozu.

„IRF je od osnivanja do kraja prošle godine plasirao 438,5 miliona eura u crnogorsku privredu, dok je ova poslovna godina bila veliki izazov za IRF jer su pokrenuti veliki investicioni projekti čime se i tražnja za kreditima očekivano povećala“, rekao je Vukčević.

U prilog tome, kako je saopšteno iz IRF-a, govori i činjenica da je IRF u prošloj godini finansirao projekte vrijednosti 128,5 miliona EUR, što je u poređenju sa 2015. godinom značajno povećanje od 10,6 odsto, odnosno povećanje u iznosu od 11,4 miliona eura.

„U prošloj godini zahvaljujući kreditnim plasmanima IRF-a, otvoreno je ili sačuvano ukupno 6,71 hiljada radnih mjesta“, dodao je Vukčević.

Prema njegovim riječima, ono što je od posebnog značaja je povećana kreditna aktivnost IRF-a u nerazvijenim crnogorskim opštinama gdje su u prethodnoj godini plasirana čak 204 kredita, u iznosu od 28,7 miliona eura. Povećanje u broju kredita u tim opštinama u odnosu na 2015. godinu je 208 odsto, dok je u ukupnoj sumi povećanje iznosilo 10,3 miliona eura odnosno 56 odsto.

Pored ostvarenih rezultata, IRF je prepoznat i kod stranih finansijskih institucija, kao Fond koji ima jasnu viziju i stvaran potencijal za ostvarenje vizije. Zahvaljujući tome u decembru prošle godine, IRF je sa Evropskom investicionom bankom (EIB) dogovorio novi ugovor u iznosu od 100 miliona eura čije se potpisivanje očekuje početkom februara“, najavio je Vukčević.

IRF je, prije svega, na crnogorskom tržištu prepoznat kao institucija koja nudi najpovoljnije uslove finansiranja biznisa, sa najpovoljnijim kamatnim stopama u regionu, uz stimulaciju sektora koji važe za najveće potencijale kada je u pitanju doprinos rastu i razvoju države Crne Gore.

„U prilog tome govori i činjenica da je prosječna stopa plasiranja kredita IRF-a u prošloj godini iznosila 2,72 odsto, prosječna stopa plasiranja kredita IRF-a u 2015. godini iznosila je 3,35 odsto, dok je u 2014. godini bila 4,5 odsto, a u 2013. godini 5,6 odsto. Ovi podaci dokazuju da IRF u kontinuitetu obezbjeđuje povoljne kreditne uslove što će raditi i ubuduće“, precizirao je Vukčević.

Izvor: cdm.me