milena-jovetic

Intervju: Savjetnica u Direktoratu za razvoj Ministarstva ekonomije, Milena Jovetić

Nedavno je održana konferencija o klasterima JIE u Dubrovniku, kojoj je prisustvovala crnogorska delegacija koju čine predstavnici Ministarstva ekonomije, UNDP-ja i četiri klastera drvoprerade iz opština Andrijevica, Berane, Rožaje i Žabljak. Učešće crnogorske delegacije na Konferenciji realizovano je u okviru projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori, koji zajednički finansiraju i implementiraju Ministarstvo ekonomije i UNDP. Na tu temu razgovarali smo sa savjetnicom u Direktoratu za razvoj Ministarstva ekonomije, Milenom Jovetić.

Recite nam nešto više o Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori.

U pitanju je program državne pomoći koji Ministarstvo ekonomije u kontinuitetu realizuje od 2012. godine, pri čemu je Program nekoliko puta unaprijeđen, kako bi u što većoj mjeri bio prilagođen potrebama klastera. Prvobitno je bio namijenjen klasterima iz Sjevernog regiona i manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, da bi zbog interesovanja klastera i iz drugih regiona 2014. godine Program bio proširen u smislu omogućavanja apliciranja klastera sa cijele teritorije Crne Gore. Takođe, cilj programa bio je jačanje konkurentnosti klastera kroz nabavku proizvodne opreme, koja je bila mogući predmet podrške u periodu 2012-2015. Međutim, Program je 2016. godine značajno unaprijeđen, kroz proširivanje predmeta podrške na materijalnu i nematerijalnu imovinu i operativne troškove poslovanja. To znači da klasteri, pored nabavke proizvodne opreme, mogu aplicirati sa projektima koji uključuju različite marketing aktivnosti, jačanje kapaciteta klastera kroz realizaciju obuka, seminara, organizovanje studijskih posjeta, zatim angažovanje klaster menadžera i slično. Time je proširen i cilj Programa koji se odnosi na jačanje konkurentnosti klastera na domaćem i međunarodnom tržištu.

Javni poziv za učeše u Programu u 2017. godini raspisan je 27. marta i otvoren je do 26. aprila. Ministarstvo intenzivno radi na promociji kako značaja klasterskog djelovanja, tako i predmetnog Programa, sa ciljem da što više privrednika motiviše da prepoznaju benefite udruživanja i iskoriste mogućnost dodjele subvencija u okviru Programa.

Koji je maksimalan iznos subvencije po projektu?

Maksimalan iznos subvencije po projektu je 50% investicije, odnosno 65% za klastere koji djeluju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave, a maksimalno 15.000 EUR. Takođe, pored toga što je u 2017. godini, u odnosu na prethodne godine, povećan iznos subvencije po projektu sa 10.000 EUR na 15.000 EUR, klasteri imaju mogućnost da apliciraju sa dva projekta, pri čemu oba projekta mogu biti odobrena ukoliko su različitog karaktera, tj. ukoliko se odnose na različite predmete podrške.

Na koji način planirate da promovišete ovaj Program?

Ovaj, ali i ostalih osam programa Ministarstva ekonomije, prezentovani su krajem marta u Bijelom Polju i Beranama u okviru Biznis karavana – projekta koji će Ministarstvo, zajedno sa UNDP-jem, realizovati u svim opštinama do kraja ove godine. U planu je da upravo Nikšić bude jedna od prvih sljedećih opština koju će karavan posjetiti. Cilj je da, sa jedne strane, privredne subjekte upoznamo sa svim programima tehničke i finansijske podrške Ministarstva ekonomije, a sa druge strane da prikupimo sugestije privrednika o unapređenju programa. Kada je ovaj Program u pitanju, osim kroz Biznis karavan, 7. aprila smo, u cilju njegovog predstavljanja, u Podgorici organizovali Info dan. Svakako, Ministarstvo je na raspolaganju, ukoliko se ukaže potreba, da u toku trajanja Javnog poziva, tj. do 26. aprila, organizuje i dodatne Info dane, kao i individualne sastanke sa klasterima.

Šta uključuje tehnička podrška klasterima?

Tehnička podrška klasterima odnosi se, prije svega, na podršku u pripremi aplikacija za domaće i mađunarodne programe finansiranja. Konkretno, vezano za predmetni Program državne pomoći, u saradnji sa UNDP-jem anagažovan je konsultant koji će podržati klastere da razviju projekte sa kojima će aplicirati, ispratiti ispunjenost uslova Programa i proces implementacije projekata koji budu odobreni.

Pored navedenog, u planu je unapređenje vidljivosti klastera i njihovih projekata, angažovanjem agencije koja će biti zadužena za medijsku promociju klastera, što je još jedan vid tehničke podrške.

Ko može da aplicira za učešće u Programu? 

Za učešće u Programu mogu aplicirati formalno-pravno osnovani klasteri. Svi klasteri koji se za sada nalaze u evidenciji Ministarstva ekonomije formirani su kao nevladine organizacije. Kada je riječ o evidentiranju klastera kod Ministarstva ekonomije, procedura je vrlo jednostavna i podrazumijeva slanje popunjenog Formulara za evidentiranje klastera, koji se može preuzeti sa našeg sajta. Na taj način klaster ima mogućnost da od strane Ministarstva bude blagovremeno direktno informisan o aktuelnim programima podrške i planiranim aktivnostima.

Da li Program uključuje i neke posebne uslove za klastere?

Da, Programom su definisani posebni uslovi za klastere koji djeluju u manje razvijenim jedinicama lokalne samouprave, prije svega iznos subvencije za ove klastere je veći – 65%, a pored toga klasteri u sistemu bodovanja dobijaju dodatnih 5 poena. Pored toga, dodatnih 5 poena dobijaju i klasteri čiji projekti budu inovativnog karaktera.

Koliko klastera posluje na teritoriji Crne Gore i u kojim djelatnostima?

Za sada Ministarstvo ekonomije u svojoj evidenciji ima 25 klastera. Podsjetiću da je Ministarstvo početkom 2016. godine raspislao Javni poziv za evidentiranje klastera i da je poziv otvoren u kontinuitetu. Djelatnosti u okviru kojih klasteri djeluju su: prerada poljoprivrednih proizvoda/ prehrambena industrija, drvoprerada, turizam (zdravstveni, eko-turizam), ugostiteljstvo i IT. U pitanju su uglavnom djelatnosti u kojima je prepoznat najveći potencijal formranja i uspješnog funkionisanja klastera, kako na sektorskom, tako i na međusektorskom nivou. Formalno-pravnim osnivanjem klastera unaprijeđen je organizacioni segment klastera i koordinacija zajedničkih aktivnosti.

 

Autor: Aleksandra Mrkaić

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *