Intervju: Batrić Janjić, direktor filijale Hipotekarne banke u Nikšiću

Direktor filijale Hipotekarne banke u Nikšiću, Batrić Janjić, za Privredni portal govori o trenutnom stanju i trendovima na bankarskom tržištu u Crnoj Gori, najboljim načinima za odabir kreditnih linija, investicionom i elektronskom bankarstvu i značaju društveno-odgovornog poslovanja.

_mg_1

Kako odabrati pravu banku?

Opcija izbora banke zavisi od više faktora. Primarni značaj svakako ima uslužnost komercijalnog sektora, u prvom redu šaltera, potom komercijalista koji rade na odobravanju raznih zahtjeva fizičkih i pravnih lica, kao i menadžmenta banke i filijala čiji je zadatak da sagledaju cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju za određeni kreditni zahtjev, bilo da se radi o zahtjevu pravnog ili fizičkog lica.

Dalje vrijednosti za razmatranje su i efikasnost u radu, brzina odobravanja kredita i realno sagledavanje potreba koje su naznačene u raznim zahtjevima. Banka uvijek, u svim svojim konsultantskim uslugama štiti vlastiti interes, ali i interes klijenta koji traži određena sredstva. Klijent to može da prepozna u razdoblju poslovanja ili kada počne da se bavi privatnim biznisom, bilo da dostavlja lični zahtjev za odobrenje kredita za neku od investicija ili za realizaciju potrošačkih potreba.

Do sada se u bankarskom sektoru Crne Gore izdvojilo nekoliko banaka koje svoj posao odrađuju veoma uspješno. Rezultati, prije svega Hipotekarne banke, govore u prilog tome da imamo izvanrednu komercijalnu mrežu koja, osim što sagledava realne potrebe na tržištu, efikasno rješava i sve zahtjeve istih u okviru svojih ingerencija i nadležnosti u Crnoj Gori.

Kako privredna lica najlakše mogu doći do kredita?

Suština ovog segmenta je realno sagledavanje potreba tržišta. Privredna lica treba da znaju da se prije svega analizira koliko je realna potreba za razmatranjem odobrenja traženog kredita, da li je iznos i ročnost kredita u skladu sa procedurama i odlukom banke, odnosno da li je realan za tu namjenu za koju je klijent naveo potrebu za kreditiranjem. Ukoliko analiza da pozitivne rezultate, slijede dalji koraci za odobrenje kredita u skladu sa standardnom bankarskom dokumentacijom kojom odobravamo kredite za obrtna sredstva, tekuću likvidnost i investicione kredite kada su u pitanju pravna lica.

Kako napraviti dobar biznis plan za prezentovanje projekta banci?

Biznis plan je potreban investitoru radi ličnog uvjerenja da je investicija opravdana, kako bi mogao prije svega sam sebe da ubijedi u održivost te ideje i da investira pametno u ono u šta vjeruje i ono što će mu donijeti neki izvjestan prihod. Ako je on ubijeđen u svoj projekat i ako mu biznis plan daje sve ulazne elemente za ideju kojom nastupa pred bankom, onda će relativno lako završiti taj dio posla.

Pretpostavke dobrog biznis plana su izvori otplate. Izvor otplate je jako bitan za banku, jer na taj način ona može da ocijeni koliko je realan izvor otplate traženog kredita, koje je tržište i kakve su fluktuacije na istom kada je u pitanju prihod tog klijenta, koji su troškovi klijenta i koliko on može da utiče na njih, odnosno da li banka svojim izvorima može da pokrije ročnost kredita koji investitor sam opravdava.

Kada pričamo o investicionim kreditima, budući da se radi o rokovima dužim od godine ili od pet godina, onda banka zahtijeva i “tvrda” sredstva obezbjeđenja, kao što su npr. hipoteke.

Koji su sve bankarski alati na raspolaganju jednoj novootvorenoj firmi?

Hipotekarna banka je prepoznata kao inovator na domaćem tržištu kada je u pitanju bankarski sistem i svojim klijentima je uvijek prva ili među prvima nudila adekvatne alate za olakšanje poslovanja.

Napomenuću da elektronsko bankarstvo kod nas funkcioniše besprekorno, kako za fizička, tako i za pravna lica, da smo u stalnoj komunikaciji sa klijentima, te da ih usmjeravamo na što češće korišćenje te vrste bankarstva. Možemo reći da po tom pitanju imamo odlične rezultate i da sve veći broj klijenata, fizičkih i pravnih lica, koristi adekvatne alate u dijelu elektronskog bankarstva. Klijenti su više nego zadovoljni rezultatima ovakve prakse, prije svega zbog troškova koje snižavaju na minimum, bez potrebnog dolaska u banku, čekanja u redovima i polaganja naloga, plaćanja određene bankarske provizije… Sve to mogu maltene besplatno uraditi sa svog ličnog računara ili pametnog telefona.

Druga stvar koju smatram jako interesantnom kod nas jeste e-commerce servis. Banka je realizovala ovaj servis i dala klijentima na uslugu kako bi mogli na internet prodajnom mjestu omogućiti prodaju roba i usluga kupcima iz cijelog svijeta, bez vremenskih ograničenja i uz siguran način plaćanja. To otvara granice i mogućnosti svakog od nas koji djelujemo u Crnoj Gori, u smislu da možemo bilo koji proizvod, servis ili uslugu ponuditi bilo kome u svijetu. Bankarske provizije u tom smislu su promotivne.

Tokom marta ove godine imali smo i workshop tj. radionicu, gdje smo doveli dva izvanredna predavača koji su našim klijentima prezentovali sve mogućnosti internet trgovine, a mi smo, sa druge strane, kao bankarski komercijalisti dali osnovne informacije kako tu uslugu mogu da ostvare posredstvom Hipotekarne banke.

_mg_1201

Kako odabrati kreditni aranžman koji najbolje odgovara našim potrebama?

Ako imate dobro strukturiran biznis plan i izvjesne izvore otplate samog kredita koji odgovaraju njegovoj ročnosti, banka će vam odobriti kredit. Budući da banka zahtijeva urednost u otplati svih aranžmana koje odobrava, ona mora pametno da sagleda da li su predloženi uslovi od strane investitora odgovarajući za banku sa aspekta dospijeća kreditnih obaveza.

U biznis planu možemo navesti više opcija. Dvije poželjne opcije su pesimistička i optimistička. U pesimističkoj varijanti izvori otplate kredita prilagođavaju se nekoj najlošijoj situaciji koja može da se desi na tržištu i u skladu s tim mogu se prilagođavati izvori otplate, odnosno amortizacioni plan samog kredita. Kod optimističke varijante bira se gornja granica najboljih rezultata koji se mogu očekivati na tržištu.

Uvijek je najbolje napraviti neku zlatnu sredinu u procjeni, jer je ona obično i najrealnija na tržištu.

Na šta treba posebno obratiti pažnju kada je u pitanju zaštita naših ličnih podataka?

Nažalost, u svijetu postoje razvijeni metodi kojim određena treća lica pokušavaju klijente namamiti na korišćenje sumnjivih sajtova, e-commerce transakcija, putem postavljanja uređaja na bankomatima koji mogu učitati vašu karticu ili slično.

Hipotekarna banka ulaže svoj maksimum u cilju sigurnosti svojih klijenata kada su u pitanju platne kartice, koje su ujedno najosjetljiviji način plaćanja. U tom dijelu, mi koristimo 3D secure metod plaćanja putem interneta, gdje svaka internet transakcija zahtijeva dodatnu verifikaciju od strane klijenta, putem mejla ili SMS poruke. Mi redovno provjeravamo mrežu bankomata Hipotekarne banke koja posluje u Crnoj Gori i do sada nijesmo imali primjedbu nekog od klijenata kada je u pitanju korišćenje bilo koje platne kartice. Naravno, ne možemo uticati na bankomate drugih banaka u zemlji ili inostranstvu.

Klijentima svakako preporučujem da uvijek budu oprezni u korišćenju tih sistema i načina plaćanja i da provjere sajtove preko kojih rade neko plaćanje, kome daju podatke, kada podižu gotovinu, sa kojeg bankomata, na koji način itd.

Recite nam nešto više o investicionom bankarstvu, budući da u narednom periodu planirate da stavite akcenat i na taj segment poslovanja.

U toku ste da je CBCG na viškove sredstava počela zaračunavati negativnu kamatnu stopu. To su dodatni troškovi za banku, uz dodatne troškove Fonda za zaštitu depozita. Ovo, kao i sve veći pritisak troškova već preuzetih oročenih depozita, utiču da se banka okreće sve više ka nuđenju usluga klijentima u dijelu Investicionog bankarstva.

Kako Hipotekarna banka trenutno ima značajne viškove likvidnosti, sve se više okrećemo ka investicionom bankarstvu. Poznato vam je da imamo odličnu custody službu i u sastavu iste servis, preko koje trgujemo u ime i za račun klijenata, akcijama i obveznicama na domaćem i ino tržištu kapitala.

Do sada smo kao banka, osim izdatih sopstvenih dužničkih obveznica, trgovali i određeni iznos sredstava državnih zapisa, sa rokovima dospijeća 3 mjeseca do 4 godine.  Time u budućem radu stavljamo akcenat i na ovu vrstu posla, sa svim postojećim i novim zainteresovanim klijentima, kojima uz kvalitetne stručne preporuke i odličan servis možemo da ponudimo napovoljnije uslove trgovine.

Do sada smo imali nekoliko uspješnih akvizicija sa klijentima i iz Nikšića, koji su na državne zapise dobili kamatu od oko 6%, sa polugodišnjom ili godišnjom isplatom kamate i rokom dospijeća do 2020. godine.

U kontekstu daljeg snižavanja kamatnih stopa na depozite (pasivne kamatne stope), ovaj posao će u budućnosti biti interesantan kako malim, tako i većim investitorima.

Šta mislite na koji način ubrzani razvoj vještačke inteligencije može uticati na poslovanje banaka?

Hipotekarna banka je krenula u akciju omasovljavanja tržišta kada je u pitanju elektronsko bankarstvo. To je prvi vid ulaska u proces i postupak digitalizacije banke, gdje ćete moći uz što manje kontakata sa bankom preko šaltera dolaziti do informacija koje su za vas najpotrebnije. Čak i aplikacije za kredit će moći da se rade elektronskim putem, tako da mislim da banke u inostranstvu, pogotovo u razvijenim državama, značajno usmjeravaju pažnju ka tom vidu poslovanja. Time smanjuju svoje troškove, bivaju dostupnije lokalnom tržištu za sve neophodne potrebe, dok, s druge strane, samo tržište pozitivno reaguje na nove načine poslovanja. Primarni razlozi su što klijent na taj način na brži, jeftiniji i lakši način dolazi do svih usluga koje su mu potrebne.

U bliskom periodu očekujemo dalji razvoj bankarskog sektora u tom pravcu i svakako neke novosti, bolje okolnosti i uslove, kako za građanstvo, tako i za privredu.

_mg_6

Šta znači biti društveno odgovorna kompanija?

Hipotekarna banka konstantno sprovodi aktivnosti koje doprinose razvoju društvene zajednice u zemlji, kako kroz novčane donacije, tako i mnogobrojne društveno odgovorne akcije u kojima učestvuje ili ih sama pokreće sa ciljem doprinosa kulturi, zdravstvu, obrazovanju mladih i opštem dobru zajednice.

Potvrda da su naše aktivnosti usmjerene ka dobrobiti zajednice svakako su nagrade koje je Hipotekarna banka dobila za aktivnosti u ovom segmentu, konkretno nagrada ISKRA za korporativnu filantropiju, kao i nagrada Unije poslodavaca Crne Gore za društveno odgovorno poslovanje. Nabrojaću samo neke od aktivnosti koje smo sproveli: u saradnji sa kompanijom Glosarij, donirali smo Kliničkom centru Crne Gore sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata koji su na hemodijalizi, u partnerstvu sa Crnogorskim Telekomom donirali smo set laparoskopskih instrumenata Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra, pomogli smo i kupovinu reanomobila za potrebe Hitne pomoći u Podgorici.  Kada je u pitanju podrška razvoju lokalne zajednice, donirali smo i određeni iznos za izgradnju bazena u Nikšiću, a brojne su i druge društveno-odgovorne akcije na koje su zaposleni u Hipotekarnoj banci i naši klijenti ponosni.

Aleksandra Mrkaić

Foto: Nebojša Radović

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *