cbcg-spolja-1000x555

Finansijski sistem relativno stabilan, prisutni rizici umjerenog intenziteta

Na današnjoj sjednici Savjeta za finansijsku stabilnost Centralne banke zaključeno je da je crnogorski finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

“Indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja na bankarskom, tržištu osiguranja i kapitala imaju pozitivne tendencije. Ukupna aktiva banaka je, na kraju trećeg kvartala 2018. godine, iznosila 4,41 milijardu eura i ostvarila je rast od 2,4 odsto na kvartalnom nivou”, saopšteno je nakon Savjeta za finansijsku stabilnost CBCG.

Ukupni krediti su tokom trećeg kvartala 2018. godine porasli dva odsto, a depoziti 3,3 odsto.

“Učešće nekvalitetnih kredita i potraživanja u ukupnim kreditima i potraživanjima je na kraju trećeg kvartala 2018. iznosilo 6,7 odsto, što je manje u odnosu na prethodni kvartal za 0,3 p. p. I pored trenda smanjivanja, nivo nekvalitetnih kredita kod jednog broja pojedinačnih banaka još uvijek predstavlja izazov i potrebno je intenzivirati mjere u pravcu njihovog rješavanja”, saopštili su iz CBCG.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija o stanju finansijske stabilnosti za treći kvartal 2018. godine, kao i tekuća pitanja iz domena nadležnosti Savjeta.

“Razmatrajući međunarodno makroekonomsko okruženje, konstatovano je da je nastavljen kontinuitet pozitivnih kvartalnih stopa rasta BDP-a u eurozoni, iako je stopa od 0,2 odsto, koliko je iznosio ekonomski rast u eurozoni u trećem kvartalu, najniža u posljednje četiri godine. Na takav pokazatelj značajno je uticala negativna stopa rasta Njemačke, kao najveće ekonomije eurozone (-0,2 odsto). S druge strane, ekonomija SAD je u trećem kvartalu ostvarila rast od 3,5 odsto u odnosu na prethodni kvartal. Rast američke ekonomije je, tokom posljednja dva kvartala, bio najviši još od 2014. godine”, naveli su iz CBCG.

Što se domaćeg makroekonomskog okruženja tiče, ekonomski pokazatelji za devet mjeseci 2018. godine takođe ukazuju na nastavak pozitivnih kretanja iz prethodne godine. Najveći rast zabilježen je u sektoru industrijske proizvodnje, koja je 24,4 odsto veća u odnosu
na isti period prošle godine. Povećan je i promet robe u trgovini na malo (4,3 odsto), broj dolazaka turista (12,4 odsto), kao i obim i vrijednost građevinskih radova (31,5 odsto).

Konstatovani su pozitivni trendovi i kod određenih fiskalnih indikatora. Tako su izvorni prihodi budžeta za devet mjeseci 2018. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, za 14,1 odsto viši u odnosu na uporedni period prošle godine. Što se budžetskih rashoda tiče, oni su za 6,3 odsto viši u odnosu na isti period prethodne godine (kao posljedica veće realizacije kapitalnog budžeta u tekućoj godini), dok su 5,8 odsto niži u odnosu na plan.

Na osnovu analize uticaja svih pomenutih faktora na stanje ukupne privredne stabilnosti, sa posebnim akcentom na stabilnost finansijskog sistema, Savjet je zaključio da je finansijski sistem relativno stabilan i da su prisutni rizici umjerenog intenziteta.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *