epcg

EPCG: Ono što se potroši mora da se plati

Građani, prema novoj sudskoj praksi, mogu da preduhitre komunalna preduzeća i prije nego ih utuže, sami tužbom iniciraju sudski postupak za utvrđivanje zastare duga, kaže za Pobjedu advokat Miloš Damjanović.

Iz Elektroprivrede, međutim, poručuju da su sve tužbe pokrenute protiv njih odbijene kao nedozvoljene, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, dok iz podgoričkog vodovoda nijesu odgovorili na pitanja.

Dug za vodu i struju zastarijeva nakon dvije godine, a Damjanović objašnjava da se Zakon o obligacionim odnosima nije promijenio, već se promijenila sudska praksa, u smjeru koji odgovara građana. Ističe da sada ima odluka suda koje pokazuju da je konačno nađen način da se zaštiti pravna sigurnost građana i sankcioniše neažurnost komunalnih preduzeća.

“Na primjer, tužbom je traženo da se utvrdi da između izvjesnog građanina potrošača i izvjesnog vodovoda, ne postoji dužničko-povjerilački odnos, što je tuženi dužan da prizna i da na osnovu odluke suda, u roku od 15 dana po njenoj pravosnažnosti, izmijeni finansijsku karticu tužioca. Sudovi, prvostepeni i drugostepeni, su tužbu prvobitno odbacili, našavši da je nedozvoljena, što je bila ustaljena praksa u sličnim predmetima, ali je Vrhovni sud Crne Gore, odlukom donijetom po reviziji, ukinuo ove odluke, uz jasno mišljenje da takva tužba nije nedozvoljena i da se ne radi o utvrđivanju činjenice nego o utvrđivanju postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa, za šta tužilac ima pravni interes.

Postupajući ponovo u istoj stvari, prvostepeni sud je usvojio zahtjev i naložio vodovodu da briše dug tog potrošača iz finansijske kartice, što je drugostepeni sud potvrdio”, pojasnio je Damjanović.

Kako je zaključio, ovaj primjer pokazuje da građani mogu da podnesu tužbu kojom se utvrđuje da je dug zastario.

Ali sa njegovim tumačenjem nijesu saglasni u Elektroprivredi Crne Gore i za Pobjedu kažu da “ne stoje navodi da po praksi sudova potrošači imaju pravo da se utvrdi zastarjelost”.

“U dosadašnjoj praksi, sve tužbe kojima je tužena Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, a kojima su tužioci tražili da se utvrdi da je njihov dug za električnu energiju zastario, odbijene su kao nedozvoljene”, kažu u EPCG, dodajući da će, ukoliko sud donese pravosnažnu presudu kojom će naložiti isknjižavanje zastarjelog duga, što do sada nije bio slučaj, uvijek postupati u skladu sa donijetom pravosnažnom presudom.

Iz ove ustanove ističu da se odredbe Zakona o energetici moraju primijeniti na istovjetan način za sve potrošače.

“Pravo na isključenje apsolutno je definisano Zakonom o energetici i Opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom. Kupac stiče pravo na ponovno priključenje, odnosno snabdijevanje tek kad izmiri dug. Jednostavno je, ako EPCG isporuči električnu energiju, kupac je dužan da trošak iste plati”, zaključuju u EPCG, navodeći da, ipak, imaju razumijevanja za ekonomsku i socijalnu situaciju potrošača, pa su omogućili onima koji imaju dug da ga otplate “po izuzetno povoljnim uslovima” i na taj način izbjegnu isključenje.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *