dva-javna-poziva

Dva javna poziva za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

U okviru Programa Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (COSME 2014-2020) trenutno su otvorena dva javna poziva Erasmus for Young Entrepreneurs i  Cluster Go International.

Erasmus for Young Entrepreneurs, koji je otvoren do 6. juna, je projekat koji ima za cilj da proširi i unaprijedi postojeću mrežu posredničkih organizacija koje djeluju kao lokalne kontakt tačke za nove preduzetnike, kao i preduzetnike sa iskustvom u svim zemljama učesnicama Programa. Planirano je da posredničke organizacije budu odabrane da implementiraju program Erasmus for Young Entrepreneurs na lokalnom nivou. Očekivanja su da će ove organizacije posebno pružiti podršku preduzetnicima koji će imati koristi od učešća u ovom programu.

Ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata procijenjen je na 4,89 mil€, a očekuje se da će Izvršna Agencija EK za MSP-a (EASME) finansirati 10 projektnih predloga. Iznos granta po projektu je ograničen na maksimalnih 500.000 €.

Za učešće na ovom pozivu, potencijalni aplikanti moraju biti pravna lica koja su u obavezi da formiraju konzorcijum. Potencijalni aplikanti mogu biti: javne organizacije koje su odgovorne ili aktivne u oblasti ekonomije, preduzeća, pružanja poslovne podrške i slično, Privredne komore i komore za industriju i zanatstvo, organizacije koje pružaju poslovnu podršku, start-up centri, inkubatori, tehnološki parkovi, poslovna udruženja, institucije (visokog) obrazovanja kao što su Univerziteti ili instituti za stručno obrazovanje i trening i dr. Potencijalni aplikanti moraju biti osnovani u državama članicama EU ili zemljama koje učestvuju u COSME programu.

Cluster Go International ima za cilj da da doprinese razvoju klastera, kao i mreže poslovne saradnje širom evropskih zemalja i sektorskih granica. Dodatno, cilj poziva je da podrži osnivanje Evropskog partnerstva klastera od strateškog značaja koje bi predvodilo međunarodnu saradnju klastera u oblastima koje su od strateškog značaja prema trećim zemljama i posebno u dijelu pružanja podrške razvoju industrija u nastajanju.

Rok za dostavu elektronskih aplikacija je 23. maj, a ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata procijenjen je na 5,79 miliona eura. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 75% opravdanih troškova.

Za učešće na ovom pozivu, potencijalni aplikanti moraju biti pravna lica koja su u obavezi da formiraju konzorcijum svih predstavnika klaster udruženja ili mreže poslovnih organizacija koje su registrovane ili koje planiraju da budu registrovane na European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Dodatno, potencijalni aplikanti moraju biti osnovani u državama članicama EU ili zemljama koje učestvuju u COSME programu.

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) je program Evropske unije za finansijsko razdoblje 2014-2020 godine kojim će se podsticati konkurentnost malih i srednjih preduzeća. Program obuhvata aktivnosti i mjere u cilju smanjivanja svih onih poteškoća koje limitiraju rast preduzeća (naročito MSP) uključujući bolje poslovno okruženje, lakši pristup finansijama, promociju preduzetničke kulture i internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća tj. njihov izlazak na strana tržišta, u Evropi i van EU.

Više informacija o otvorenim javnim pozivima, kao i samom programu, možete naći na sajtu Ministarstva ekonomije www.mek.gov.me, odnosno na linku http://www.mek.gov.me/organizacija/cosme.

Izvor: PR Služba Ministarstva ekonomije

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *