getimage-5

Crnoj Gori interes da se poveže na TEN-T

Crnoj Gori je interes da se kroz aspekt multi-modalnosti poveže na Trans-evropsku transportnu mrežu (TEN-T), saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković.

On je, na ministarskom sastanku u Ženevi, rekao da je namjera Crne Gore da se kroz željeznički i autoputni koridor od luke Bar preko Podgorice, granice sa Srbijom i dalje do Beograda, poveže na koridore 7 i 10.

“Preko TEN-T koridora 10, Crnoj Gori će biti omogućeno povezivanje sa Rumunijom, Mađarskom i centralnom Evropom. Željeznica od luke Bar do Vrbnice i autoput Bar – Boljare će takođe povezivati luke na Jadranu sa lukama na Dunavu, pa će preko koridora 7 i 10 biti povezana dalje na Trans-evropske koridore”, kazao je Nurković.

On na poziv generalnog sekretara Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), Christiana Friisa Bacha, predvodi delegaciju Vlade koja u Ženevi učestvuje na ministarskom sastanku Prošlost i budućnost Komiteta UNECE-a za unutrašnji transport.

Ministarski sastanak o saobraćaju organizovan je povodom obilježavanja 70. godišnjice Komiteta za unutrašnji saobraćaj (ITC) UNECE-a.

Nurković je, kako se navodi u saopštenju Ministarstva, u govoru u okviru panela kazao da je u prethodnom periodu formirana glavna saobraćajna mreža za region zapadnog Balkana, definisana lista prioritetnih projekata na kojima treba raditi i utvrđen paket reformskih mjera za povezivanje do 2020. godine.

Nurković je sa ostalim ministrima učesnicima konferencije potpisao ministarsku rezolucuju Prihvatanje nove ere održivog unutrašnjeg saobraćaja i mobilnosti.

“Ministarska rezolucija, između ostalog, preporučuje da se pozove Komitet i njegova nadležna tijela da nastave jačanje održive međunarodne, regionalne, nacionalne i gradske povezanosti putem promovisanja međuvladinog regulatornog dijaloga u okviru trenutnog mandata, kao i putem ostvarivanja prava sazivanja sjednica kojima okuplja ključne učesnike, ubrzava širenje najbolje prakse i blagovremeno dostavlja dobro usmjerena analitička dokumenta”, dodaje se u saopštenju.

Preporuka je da se razmotre izazovi održivog razvoja mobilnosti i unutrašnjeg saobraćaja, naročito u kontekstu Agende za održivi razvoj do 2030. godine.

Na sastanku Nurkovića i Bacha ocijenjeno je da je Crna Gora posvećena saradnji sa UN i njenim organima i tijelima, sa do sada ratifikovanih 38 UNECE konvencija i međunarodnih ugovora.

Bach je rekao da će dati podršku Crnoj Gori za projekte čija bi realizacija mogla biti prezentovana i implementirana kroz njihove mehanizme, uključujući i pripremu bankarski prihvatljivih projekata, koji bi se u narednoj fazi mogli finansijski podržati kroz privatno-javno partnerstvo.

Nurković je razgovarao i sa predstavnicima iz resora saobraćaja Jamajke, Poljske, Bosne i Hercegovine (BiH) i Slovenije.

On se neformalno sastao i sa evropskim komesarom za transport i mobilnost Violetom Bulc.

 

Izvor: CdM.me

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *