bis

Banka za međunarodna poravnanja upozorila na mogućnost nove ekonomske krize

Nova globalna ekonomska kriza rađa se u ekonomijama u razvoju i mogla bi da bude gora od prethodne, upozoravaju iz Banke za međunarodna poravnanja (BIS).

Tržišta u razvoju, kao što je kinesko, pokazuju iste signale da se njihove ekonomije “pregrijavaju” kao što se to desilo u Velikoj Britaniji i SAD prije velike finansijske krize 2008. godine, pokazuje godišnji izvještaj ove banke.

Klaudio Borio, čelnik monetarnog i ekonomskog odjeljenja u ovoj banci, rekao je da bi nova recesija mogla da više liči na “finansijski bum koji je pošao naopako”.

Banka navodi da postoji niz srednjoročnih rizika za održivu ekonomsku ekspanziju.

“Vodeći indikatori finansijskog potresa signaliziraju visoki privatni dug i cijene kuća u nekoliko ekonomija koje nisu bile u epicentru globalne finansijske krize. Visoki dug stanovništva u nekim će zemljama postati smetnja potražnji, posebno ako bi rast kamatnih stopa povećao teret servisiranja duga. Povećani dug preduzeća, zajedno sa slabim rastom produktivnosti, mogao bi opteretiti investicije”,  navodi Banka u svom izvještaju.

Kako se u izvještaju dodaje, i rastući protekcionistički osjećaj mogao bi naštetiti ekonomskim izgledima. Ipak, ciklički povratni vjetar otvara priliku za provođenje politika koje poboljšavaju otpornost i smanjuju rizike za održivi rast,

Banka za međunarodna poravnanja predviđa da će centralne banke biti primorane da povećaju kamatne rate nakon što su godinama bile na rekordno niskom nivou, kako bi se borile sa inflacijom.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *